สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วิธี Set Slot ช่องหยอดเหรียญ รุ่น SG-648,SG-777,EU-2,EU-4,EU-5

วิธี Set Slot ช่องหยอดเหรียญ รุ่น SG-648,SG-777,EU-2,EU-4,EU-5 (อ่าน 22078/ตอบ 9)

วิธี Set Slot รุ่น SG-648      

1. เลื่อนปุ่ม ตำแหน่ง Start มาที่ ตำแหน่ง Set (สังเกตุปุ่มอยู่ด้านหลัง Slot ตรงสายไฟ3เส้น แดง,ขาว,ดำ)

2. เตียมเหรียญ 1 บาท (เก่า-ใหม่) , 2 บาท (สี เงิน-ทอง) , 5 บาท (เก่า-ใหม่) และ 10 บาท  รวมทั้งหมด 7 เหรียญ

3. สังเกตุด้านซ้ายของ Slot จะมีปุ่มสีดำ เล็กๆ ติดกับจอ LED 2 หลัก ให้กดปุ่มแช่เอาไว้จนกว่า รุปตัว C จะขึ้น พอขึ้นแล้วให้ ปล่อยมือออกได้  (คำว่า C หมายถึง เคลียร์ Clear ความจำ) 

-----แล้วให้กดปุ่มดำ 1 ครั้ง (กดแล้วปล่อย) ตัวเลขจะขึ้น 01  แล้วนำเหรียญ 1 บาทใหม่ หยอดลงด้านหนัา Slot 3 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 3 ครั้ง  เสร็จแล้วเอาเหรียญ 1 บาทใหม่  จากนั้น นำเหรียญ 1บาท เก่า  หยอดลงด้าน Slot 3 ครั้ง แล้วสลับข้าง หยอดลงอีก 3 ครั้ง  จะมีเสียงดัง ตี้ดๆ เป็นอันเสร็จเหรียญ 1 บาท       

-----แล้วให้กดปุ่มดำ 2 ครั้ง (กดแล้วปล่อย) ตัวเลขจะขึ้น 02  แล้วนำเหรียญ 2 บาทสีเงิน หยอดลงด้านหนัา Slot 3 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 3 ครั้ง  เสร็จแล้วเอาเหรียญ 2 บาทสีทอง  จากนั้น นำเหรียญ 2 บาทสีทอง  หยอดลงด้าน Slot 3 ครั้ง แล้วสลับข้าง หยอดลงอีก 3 ครั้ง  จะมีเสียงดัง ตี้ดๆ เป็นอันเสร็จ 2 บาท    

------แล้วให้กดปุ่มดำ 3 ครั้ง (กดแล้วปล่อย) ตัวเลขจะขึ้น 03  แล้วนำเหรียญ 5 บาทใหม่ หยอดลงด้านหนัา Slot 3 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 3 ครั้ง  เสร็จแล้วเอาเหรียญ 5 บาทเก่า  จากนั้น นำเหรียญ 5บาทเก่า  หยอดลงด้าน Slot 3 ครั้ง แล้วสลับข้าง หยอดลงอีก 3 ครั้ง  จะมีเสียงดัง ตี้ดๆ เป็นอันเสร็จ 5 บาท  

------แล้วให้กดปุ่มดำ 4 ครั้ง (กดแล้วปล่อย) ตัวเลขจะขึ้น 04  แล้วนำเหรียญ 10 บาท หยอดลงด้านหนัา Slot 6 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 6 ครั้ง  จะมีเสียงดัง ตี้ดๆ เป็นอันเสร็จ 10 บาท 

3.  เลื่อน ปุ่ม จากตำแหน่ง Set  มาที่ ตำแหน่ง Start

4.  ลอง Test หยอดเหรียญ ทุกๆ เหรียญ

 

วิธี Set Slot SG-777

1. เลื่อนปุ่ม ตำแหน่ง Start มาที่ ตำแหน่ง Set (สังเกตุปุ่มอยู่ด้านหลัง Slot ตรงสายไฟ3เส้น แดง,ขาว,ดำ)

2. เตียมเหรียญ 1 บาท (เก่า-ใหม่) , 2 บาท (สี เงิน-ทอง) , 5 บาท (เก่า-ใหม่) และ 10 บาท  รวมทั้งหมด 7 เหรียญ

3. สังเกตุด้านซ้ายของ Slot จะมีปุ่มสีดำ เล็กๆ ติดกับจอ LED 2 หลัก ให้กดปุ่มแช่เอาไว้จนกว่า รุปตัว C จะขึ้น พอขึ้นแล้วให้ ปล่อยมือออกได้  (คำว่า C หมายถึง เคลียร์ Clear ความจำ) 

-----แล้วให้กดปุ่มดำ 1 ครั้ง (กดแล้วปล่อย) ตัวเลขจะขึ้น 01  แล้วนำเหรียญ 1 บาทใหม่ หยอดลงด้านหนัา Slot 8 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 8 ครั้ง    จะมีเสียงดัง ตี้ดๆ เป็นอันเสร็จเหรียญ 1 บาทใหม่  

-----แล้วให้กดปุ่มดำ 1 ครั้ง (กดแล้วปล่อย) ตัวเลขจะขึ้น 01  แล้วนำเหรียญ 1 บาทเก่า หยอดลงด้านหนัา Slot 8 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 8 ครั้ง    จะมีเสียงดัง ตี้ดๆ เป็นอันเสร็จเหรียญ 1 บาทเก่า       

-----แล้วให้กดปุ่มดำ 2 ครั้ง (กดแล้วปล่อย) ตัวเลขจะขึ้น 02  แล้วนำเหรียญ 2 บาทสีเงิน หยอดลงด้านหนัา Slot 8 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 8 ครั้ง    จะมีเสียงดัง ตี้ดๆ เป็นอันเสร็จเหรียญ 2 บาทสีเงิน

-----แล้วให้กดปุ่มดำ 2 ครั้ง (กดแล้วปล่อย) ตัวเลขจะขึ้น 02  แล้วนำเหรียญ 2 บาทสีทอง หยอดลงด้านหนัา Slot 8 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 8 ครั้ง    จะมีเสียงดัง ตี้ดๆ เป็นอันเสร็จเหรียญ 2 บาทสีทอง

-----แล้วให้กดปุ่มดำ 5 ครั้ง (กดแล้วปล่อย) ตัวเลขจะขึ้น 05  แล้วนำเหรียญ 5 บาทใหม่ หยอดลงด้านหนัา Slot 8 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 8 ครั้ง   จะมีเสียงดัง ตี้ดๆ เป็นอันเสร็จ 5 บาทใหม่

-----แล้วให้กดปุ่มดำ 5 ครั้ง (กดแล้วปล่อย) ตัวเลขจะขึ้น 05  แล้วนำเหรียญ 5 บาทเก่า หยอดลงด้านหนัา Slot 8 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 8 ครั้ง  จะมีเสียงดัง ตี้ดๆ เป็นอันเสร็จ 5 บาทเก่า

-----แล้วให้กดปุ่มดำ 10 ครั้ง (กดแล้วปล่อย) ตัวเลขจะขึ้น 10  แล้วนำเหรียญ 10 บาท หยอดลงด้านหนัา Slot 8 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 8 ครั้ง  จะมีเสียงดัง ตี้ดๆ เป็นอันเสร็จ 10 บาท

3.  เลื่อน ปุ่ม จากตำแหน่ง Set  มาที่ ตำแหน่ง Start

4.  ลอง Test หยอดเหรียญ ทุกๆ เหรียญ

 

วิธี Set Slot EU-2

1. เลื่อนปุ่ม ตำแหน่ง Start มาที่ ตำแหน่ง Set (สังเกตุปุ่มอยู่ทางด้านหน้า Slot ฝั่งซ้าย)

2. เตียมเหรียญ 1 บาท (เก่า-ใหม่) , 2 บาท (สี เงิน-ทอง) , 5 บาท ใหม่ แบบบาง และ 10 บาท  รวมทั้งหมด 6 เหรียญ

3. 

-----แล้วนำเหรียญ 1 บาทใหม่ หยอดลงด้านหนัา Slot 6 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 6 ครั้ง    จะมีเสียงดัง แต๊ก 1 แต๊ก เป็นอันเสร็จเหรียญ 1 บาทใหม่  

-----แล้วนำเหรียญ 2 บาทสีเงิน หยอดลงด้านหนัา Slot 6 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 6 ครั้ง    จะมีเสียงดัง แต๊ก 2 แต๊ก เป็นอันเสร็จเหรียญ 2 บาทสีเงิน

-----แล้วนำเหรียญ 5 บาทใหม่ แบบบาง หยอดลงด้านหนัา Slot 6 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 6 ครั้ง    จะมีเสียงดัง แต๊ก 3 แต๊ก เป็นอันเสร็จเหรียญ 5 บาทใหม่ แบบบาง

-----แล้วนำเหรียญ 10 บาท หยอดลงด้านหนัา Slot 6 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 6 ครั้ง    จะมีเสียงดัง แต๊ก 4 แต๊ก เป็นอันเสร็จเหรียญ 10 บาท

-----แล้วนำเหรียญ 1 บาทเก่า หยอดลงด้านหนัา Slot 6 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 6 ครั้ง    จะมีเสียงดัง แต๊ก 5 แต๊ก เป็นอันเสร็จเหรียญ 1 บาทเก่า

-----แล้วนำเหรียญ 2 บาทสีทอง หยอดลงด้านหนัา Slot 6 ครั่ง แล้วสลับข้างของเหรียญ หยอดลงอีก 6 ครั้ง    จะมีเสียงดัง แต๊ก 6 แต๊ก เป็นอันเสร็จเหรียญ 2 บาทสีทอง

3.  เลื่อน ปุ่ม จากตำแหน่ง Set  มาที่ ตำแหน่ง Start

4.  ลอง Test หยอดเหรียญ ทุกๆ เหรียญ

 

 

วิธี Set Slot EU-4,EU-5

1.  ปุ่ม A-B อยู่ตำแหน่ง A

2.  ปุ่ม NO-NC อยู่ตำแหน่ง NO

3.  ปุ่ม Fast-Medium-Slow อยู่ตำแหน่ง Medium

4.  เสียบสาย ดำ แดง ขาว เข้าตัวอุปกรณ์ (ไฟ 12 V)

5.  กดปุ่ม SET 2 ครั้ง หน้าจอจะเริ่มทำงาน

    -  A1 หยอดเหรียญ 1 บาท (เก่า และ ใหม่) 20 เหรียญ

    -  A2 หยอดเหรียญ 2 บาท (เก่า และ ใหม่) 20 เหรียญ

    -  A3 หยอดเหรียญ 5 บาท (เก่า และ ใหม่) 20 เหรียญ

    -  A4 หยอดเหรียญ 10 บาท จนครบ 20 เหรียญ

6. โปรแกรมจะเริ่มทำงานเองโดยไม่ต้องกดปุ่มใด ๆ ต่อ

## ปุ่ม MGN และ MAX ห้ามกด

Tags : ตู้น้ำหยอดเหรียญ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ตู้เติมเงินหยอดเหรียญ เครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ ตู้น้ำแร่หยอดเหรียญ

ความคิดเห็น

 1. 1
  23/02/2021 12:14

  ขอบคุณครับ


 2. 2
  podman8899@gmail.com 10/07/2017 03:02

  สลอตรุ่น sg-777หยอดเหรียญ10นับได้5 หยอด5นับได้2 เกิดจากสาเหตุอะไรครับ ขอวิธีแก้ไขหน่อยครับ 


  แล้วถ้าปรับไปที่fastจะมีผลอย่างไร

 3. 3
  11/04/2017 07:14

  บอร์ดเสีย เราเพิ่งโดนไปหมาดๆ หยอด5บาทกดกันทั้งหมู่บ้านเลย เครื่องทำงานก็รันตัวเลขขึ้นตลอด ตายๆอย่างเดียวเรา สงสัยเป็นมานนานและไม่มีคนบอกเลย

 4. 4
  pong
  pong supanidamay@hotmail.com 24/07/2016 16:11

  sg648 set แล้ว สักพักหนึ่ง เหรียญบาทใหม่ก็ไม่รับอีก ทำยังไงดีครับ

 5. 5
  Name
  Name Email 05/10/2015 14:27

  ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญหยอดเหรียญไป 3 บาทตัวเลขจำนวนเงินวิ่งเพิ่มขึ้นปกติตัวเลขวิ่งถอยลงเกิดจากอะไรครับ

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view