สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คู่มือการดูแลตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ KP water

คู่มือการดูแลตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ KP water (อ่าน 1988/ตอบ 0)

1.ไส้กรอง PP หรือ Sediment filter 5 ไมครอนเป็น 20 นิ้ว มีหน้าที่กรองและกำจัด 
สิ่งสกปรก ที่เป็นสารแขวนลอยขนาดเล็ก ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ ทุก 1-2 เดือน ถอด 
มาตรวจสอบ ถ้าสกปรก มีตะกอนมากให้เปลี่ยน (หรือขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้น้ำ)

 
2.ไส้กรอง Carbon (เกล็ด)20 นิ้ว มีหน้าที่กรอง โดยใช้หลักการแลกเปลี่ยนประจุ 
เพื่อขจัดคราบหินปูนแล้วปล่อยประจุที่เป็นโซเดียม เพื่อลดความกระด้างของน้ำ 
อายุการใช้งาน 6-8 เดือน(หรือขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้น้ำ)


3.ไส้กรอง Carbon (คาร์บอน) 20 นิ้ว มีหน้าที่กรอง คลอรีน กลิ่นสี กำมะถันและ 
สารแปลกปลอมอื่นๆอายุการใช้งาน 6-8 เดือน (หรือขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้น้ำ)

 
4.ไส้กรอง PP หรือ Sediment filter 1 ไมครอนเป็น 20 นิ้ว มีหน้าที่กรองและกำจัด 
สิ่งสกปรก ที่เป็นสารแขวนลอยขนาดเล็ก ที่ปนเปื้อนมากับน้ำก่อนเข้าระบบเมมเบรน 
4-5 เดือน

 
5.ไส้กรอง เมมเบรน (Membrane) 150 GPD ความละเอียด 0.0001 ไมครอน 
อายุการใช้งาน 1-2 ปี หรือขึ้นอยู่กับสภาพน้ำ หรือเปลี่ยนเมื่ออัตราการไหลของน้ำ 
เป็นหยดหรือไหลน้อย กรณีปล่อยให้ตันนาน ๆ จะทำให้ปั๊มที่อัดเมมเบรนเสียได้

 
6.ไส้ Post Carbon in Line มีหน้าที่กรอง คลอรีน กลิ่นสี สารอินทรีย์ ก่อนลงถังพัก 
อายุการใช้งาน 8-12 เดือน หรือเมื่อน้ำมีกลิ่น


7.ไส้กรอง Carbon (คาร์บอน) 10 นิ้ว มีหน้าที่กรองน้ำจากถังก่อนจ่ายน้ำ


8.ไส้กรอง UV (Ultraviolet) ฆ่าเชื้อโรคก่อนจ่ายน้ำลงภาชนะให้ลูกค้า สามารถใช้งาน 
ได้หลายปี จนกว่าหลอดจะขาด 

คู่มือการดูแลตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ KP water

 1. ไส้กรอง PP หรือ Sediment filter 5 ไมครอนเป็น 20 นิ้ว มีหน้าที่กรองและกำจัดสิ่งสกปรก ที่เป็นสารแขวนลอยขนาดเล็ก ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ ทุก 1-3 เดือน ถอดมาตรวจสอบ ถ้าสกปรก มีตะกอนมากให้เปลี่ยน (หรือขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้น้ำ)                                                                     
 2. ไส้กรอง Carbon 20 นิ้ว มีหน้าที่กรอง โดยใช้หลักการแลกเปลี่ยนประจุ เพื่อขจัดคราบหินปูนแล้วปล่อยประจุที่เป็นโซเดียม เพื่อลดความกระด้างของน้ำอายุการใช้งาน 4-8 เดือน(หรือขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้น้ำ)
 3. ไส้กรอง PP  20 นิ้ว มีหน้าที่กรอง คลอรีน กลิ่นสี กำมะถันและสารแปลกปลอมอื่นๆอายุการใช้งาน 6-12 เดือน (หรือขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้น้ำ)
 4. ไส้กรอง เมมเบรน (Membrane) 150 GPD ความละเอียด 0.0001 ไมครอนอายุการใช้งาน ประมาณ 35 ยูนิคแล้วก็จะตัน หรือขึ้นอยู่กับสภาพน้ำ หรือเปลี่ยนเมื่ออัตราการไหลของน้ำเป็นหยดหรือไหลน้อย กรณีปล่อยให้ตันนาน ๆ จะทำให้ปั๊มที่อัดเมมเบรนเสียได้
 5. ไส้กรอง PP หรือ Sediment filter 1  แคปซูล ไมครอนเป็น  มีหน้าที่กรองและกำจัดสิ่งสกปรก ที่เป็นสารแขวนลอยขนาดเล็ก ที่ปนเปื้อนมากับน้ำก่อนเข้าระบบเมมเบรน 1-2 ปีไส้ Rasin แคปซูล  in Line
 6. มีหน้าที่กรอง คลอรีน กลิ่นสี สารอินทรีย์ ก่อนลงถังพักอายุการใช้งาน 8-12 เดือน หรือเมื่อน้ำมีกลิ่น
 7. ไส้กรอง Carbon (คาร์บอน) 10 นิ้ว มีหน้าที่กรองน้ำจากถังก่อนจ่ายน้ำ ระยะเปลี่ยน  1 ปี
 8. ขั้นตอน UV (Ultraviolet) ฆ่าเชื้อโรคก่อนจ่ายน้ำลงภาชนะให้ลูกค้า สามารถใช้งาน
  ได้หลายปี จนกว่าหลอดจะขาด
 9. ไส้กรอง แร่ เพิ่มแร่ธาตุให้กับคุณภาพน้ำ ควรนำล้างหินแร่ทุกๆ  6-12 เดือน เพื่อชำระล้างให้สะอาด

ความรู้ไส้กรอง 7-10 ขั้นตอน ต่างๆ

1. Sediment Filter pp 5 micron 20" เส้นใยสีขาวทำจากโพลีโพรพีลีน อัดแน่นจนเป็นเนื้อเดียวกัน ทำหน้าที่กรองสารแขวนลอยและตะกอนไม่ให้หลุดรอดมากับน้ำได้

2. Softener Filter ( Ion Exchange Resin ) Cation Exchang Resin 20" ที่บรรจุภายในกระบอกพลาสติกจะทำหน้าที่หลักในการกำจัดความกระด้างของน้ำ โดยใช้หลักแลกเปลี่ยนประจุโดยผ่าน Resin ซึ่งเป็นตัวกลาง ในการดูดสารละลายจำพวกหินปูนแล้วปล่อยประจุที่เป็นโซเดียมลงสู่น้ำทำให้น้ำที่ผ่านไส้กรองนี้มีความนุ่มนวล ชวนดื่มมากขึ้น

3. Block Carbon Cartridge Filter 5 micron 20" เป็นขั้นตอนการกรอง เพื่อกำจัดคลอรีน สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์บางชนิด โดยน้ำจะผ่านไส้กรองคาร์บอนแบบอัดแท่งโดยเป็นการกรองแบบดูดติดและดูดซึม ขั้นตอนการกรองอาศัยคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ ที่มีความพรุน ซึ่งสามารถดูดติดและดูดซึมสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ไว้กับตัวได้ดี สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์เหล่านี้เป็นสารที่ก่อให้เกิด กลิ่น สี รส ที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งสารบางชนิดที่ก่อให้เกิดพิษในน้ำด้วย เช่น คลอรีน ยาฆ่าแมลง เป็นต้น

 1. Sediment pp capsul กรองสิ่งสกปรก เช่นโคลนเลน ตะกอน และสิ่งที่ทำให้น้ำไม่บริสุทธิ์อื่นๆในน้ำก่อนที่จะเข้าใส้กรอง RO **ช่วยยืดอายุการใช้งานของใส้กรอง RO ให้นานมากขึ้น**
 2. TFB Membrane (0.0001 micron ) จะทำหน้าที่แยกสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ที่มีอยู่ในน้ำ สิ่งต่างๆ เช่น สารตะกั่ว ยาฆ่าแมลง ปรอท แบคทีเรีย เชื้อไวรัส ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคท้องร่วง และอื่นๆจะถูกลงท่อน้ำทิ้งโดยอัตโนมัติ
 3. Post carbon Inline ( pcb ) Capsul ไส้กรองคาร์บอนชนิดผงบรรจุในกระบอกพลาสติก กรองดักจับ กลิ่น สี และคลอรีน ที่อาจหลงเหลืออยู่ น้ำที่ได้ สะอาด ปราศจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ และรสชาติ นุ่มนวล ชวนดื่ม
 4. Block Carbon Cartridge Filter 5 micron 10" กำจัดกลิ่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์และปรับรสชาติ ขนาด 10" ก่อนออกหัวจ่าย
 5. Ultraviolet Water Sterilizer หลอดยูวีจะผลิตแสง UV ที่สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส และราได้ ทำให้น้ำดื่มสะอาด ปราศจากเชื้อโรค ดื่มได้ทันที
 6. โอโซน สามารถฆ่าเชื่อโรคได้รวดเร็ว โดยเฉพาะแบคทีเรีย(ทำให้เกิดโรคและกลิ่นเหม็น) ทำลาย กลิ่น สารเคมี และก๊าศพิษได้ดีเยี่ยม ไม่ทิ้งพิษตกค้าง เพราะเมื่อทำทำปฏิกิริยากับมลพิษเสร็จทุกครั้ง จะได้ ออกซิเจน

วิธีการเปลี่ยนไส้กรองตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

1.กรณีต้องการเปลี่ยนไส้กรอง ต้องปิดวาล์น้ำและปิดสวิทซ์เบรคเกอร์ไฟก่อน

2.ใช้อุปกรณ์ ขันกระบอกเฮ้าส์ซิ่งโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา เพื่อถอดเฮ้าส์ซิ่งเพื่อ เปลี่ยนไส้กรอง โดยนำไส้กรองเก่าออกและนำไส้กรองใหม่ใส่แทนที่

3.การใส่กระบอกเฮ้าส์ซิ่ง อย่าขันแน่นเลยทีเดียว ควรใส่หลวมๆ ให้พออยู่ก่อนแล้วเปิดน้ำและเปิดสวิทซ์ไฟ แล้วค่อยขันให้แน่น เพื่อไล่ฟองอากาศ ในกระบอกแต่ละ ตัว (ปุ่มเหนือกระบอกไส้กรองสีแดงใช้กดสำหรับระบายอากาศเมื่อมีการเปลียนไส้กรอง )

วิธีการติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
1. เสียบสายน้ำ 3 หุ่น  จากด้านนอกตู้(จะเห็นรูอยู่ประมาณกลางตู้)มาเสียบกับ วาล์วน้ำด้านใจตู้แล้วหมุนตัวนิปเปิ้ลให้แน่น   แล้วต่อสายน้ำ 3 หุ้น เข้ากับท่อ PVC 4 หุ่น ด้านนอกตู้ กับตัวนิปเปิ้ลที่แถมให้อยู่ในกล่องเงิน
2. ต่อท่อน้ำทิ้งลงคูน้ำให้เรียบร้อย ท่อ PVC 4 หุ่นอยู่ด้านล่างสุดซ้ายมือ
3. นำ สวิทซ์แสงแดดที่อยู่ในตู้ย้ายออกมาด้านนอกตู้ทางด้านหลังตู้บนสุดตรงรู จะมี พลาสติกฉากกับน๊อต 2 ตัวหมุ่นให้เรียบร้อย  คือสายไฟทางด้านในตู้สายไหนให้มาต่อเหมือนเดิมทางด้านนอกตู้   สังเกต คู่สายไฟสีแดงจะลากมาจากมิเตอร์ไฟฟ้า  ส่วนคู่สายไฟสีฟ้าจะลากมาจากหลอดไฟหน้า       รุ่นใหม่จะเป็นการเซ็ตเวลาเพื่อตั้งอัตโนมัติไฟปิด 6.00 น. และเปิด 18.00 น.

      4. ต่อสายไฟฟ้าเสียบผ่านรูหลังตู้เข้าเบรคเกอร์ด้านบน
     5. ใส่ไส้กรอง ตัวยาว 20 นิ้ว 3 ตัว ให้เรียบร้อย   ตัวตาข่ายอยู่ตรงกลาง  ตัวขาวอยู่ซ้าย-ขวา   แล้วใส่ไส้กรอง ตัวสั้น 10 นิ้ว 1 ตัว ทางด้านซ้าย ให้เรียบร้อย  ถ้าตู้ของคุณมี UV หลอดไฟ UV จะอยู่ด้านหน้าตู้ตรงช่องรับน้ำ สังเกตหลอดไฟ UV จะมี 4 ขา ให้เสียบหลอด UV เข้ากับขั่วหลอดด้านในตู้ด้านซ้าย อยู่ด้านล่างของมิเตอร์ไฟฟ้า แล้วนำหลอด UV เขากับตัวกระบอก UV  เสร็จเรียบร้อย
      6. เปิด วาล์วน้ำด้านล่างหมุนเป็นแนวเส้นตรงกับตัวท่อ    เปิด ไฟฟ้าโดยการสับเบรคเกอร์ขึ้น
      7. จะมีน้ำทิ้งไหลจนกว่าน้ำในถังจะเต็ม ประมาณ 12 ชั่วโมง แล้วน้ำทิ้งก็จะหยุดไหลเอง
      8. สังเกตท่อน้ำดีเป็นเส้นเล็ก ระหว่างจากเครื่องกรองด้านช้ายมือมายังถังเก็บน้ำ
      9. หลังจาก  7-8 ชั่วโมง จากหลอดไฟสีแดงมาเป็นหลอดไฟสีเขียว ให้ หยอดเหรียญ ล้างไส้กรอง  30 บาท ก่อนนำมาบริโภค                                         วิธีการติดตั้งตู้น้ำติดต่อ   คุณ กิตติพร  081-9180343

วิธีเปลี่ยนแปลงถ่านปั้มจ่ายน้ำ

 1. ดึงปลั๊กตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญออกเพื่อไม่ให้ไฟฟ้าเข้าตู้น้ำ
 2. หมุนน๊อต 2 ตัวด้านบนของตัวปั้มจ่ายน้ำออก(น๊อตจะยาวประมาณ 4-5 นิ้ว)แล้วดึงฝาปั้มจ่ายน้ำออกมา
 3. จะเห็นแปลงถ่านอยู่ 2 อัน ก็จัดการเปลี่ยนได้เลยแต่ส่วนมากเมื่อซื้อมา จะมีขนาดใหญ่ ฝนให้เล็กลงพอเข้ากับช่องให้หลวมๆ
 4. ใส่ฝาปั้มน้ำกลับเหมือนเดิมสังเกตขอบฝาปั้มจะช่องอยู่ 2 ช่อง สำหรับใช้ลวดแข็งๆ แย่เข้าไปเพื่อถ่างแปลงทั้ง 2 ข้างให้เข้ากับปั้มจ่ายน้ำ(พยายามพอสมควร)
 5. Test ปั้มจ่ายน้ำ ตัวแปลงถ่านเปลี่ยนบ่อยขึ้นอยู่กับการใช้น้ำ ประมาณ 90 หน่วยขึ้นไป

วิธีซ่อมปั้มจ่ายตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ รุ่นปั้มจ่ายน้ำSHURflo 

อาการ :   1.  เมื่อหยอดเหรียญ 1 บาท ลง Slot(ช่องหยอดเหรียญ) แล้ว จะมีตัวเลขขึ้นที่หน้าจอจำนวนเงิน 0001 เงินก็จะลงกล่องเหรียญ    2.  ให้กดปุ่มจ่ายน้ำ สังเกตที่หน้าจอ ตัวเลข 0001 จะกระพริบ หรือ รุ่นอื่นตัวเลขจะถ่อยลงมาเรื่อยๆ แต่น้ำไม่ไหลออกมาจากหัวจ่ายน้ำและไม่มีเสียงปั้มจ่ายน้ำดังเลย หรือปั้มไม่หมุน สาเหตุ  มี 2 อย่าง คือจาก ฟิวส์ขาดที่บรอดแผงควบคุมตู้น้ำ  และ จากแปลงถ่านปั้มน้ำสึกหรอหมดไป  

วิธีการซ่อม :  1. ใช้ท่อน้ำ PVC ค่ำ จากพื้นด้านล่างขึ้นมาถึงก้นปั้มเอาไว้เพื่อไม่ให้หล่นเคลื่อนที่ลงมาได้

2. สังเกตตัวปั้มด้านบนจะมีน็อตอยู่ 2 ตัว ใช้ประแจเบอร์ 8 หมุนน็อตออกมา แล้วใช้ไขควงแบนแงะเบาๆเพื่อเอาฝาปั้มออกมา  จะเห็นแปลงถ่านปั้ม 2 อัน ค่อยๆถอดออกมาแล้วใช้กรรไกรตัดสายไฟแปลงถ่าน  หลังจากนั้นหาซื้อแปลงถ่านชนิดหางปลาที่ขนาดใกล้เคียงมา (แปลงถ่านมีอยู่ 2 แบบ 1. แบบหางปลา 2. แบบสปริง) เอาแปลงถ่านลดขนาดลงโดยการถูกับกระดาษทรายหรือพื้นปูน ลองใส่ช่องแปลงถ่านให้หลวมๆ ห้ามฟิตนะครับเดี๋ยวสะปริงไม่ดีดออกมา แล้วต่อแปลงถ่านเข้าโดยการบัดกรีหรือใช้หางปลาแปลงถ่านหนีบเข้ากับขาลวดนั้นเลยแน่นๆ เสร็จแล้วใส่แปลงถ่านให้เรียบร้อยมันจะชนกันเลย  เอาฝาปั้มใส่ลงที่เดิมแต่แปลงถ่านจะติดแกนปั้ม สังเกตที่ฝาปั้มจะมีช่อง 2 รู เอาลวดแข็งๆ 2 อัน ถ่างแปลงถ่าน 2 ข้างออก แล้วหมุนกดฝาปั้มลง ตรงมาร์คพอดี แล้วรีบใส่น็อต 2 ตัวลงไป หมุนเสร็จเรียบร้อยลองทำงานได้เลย

คู่มือตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ MCT ชนิด 5 ปุ่ม

ความรู้เบื่องต้น

ชุดควบคุมตู้น้ำหยอดเหรียญรุ่น MCT-01 ใด้ออกแบบมาเพื่อสะดวกสบายสำหรับช่างติดตั้งตู้น้ำคือจุดต่อสายใหญ่จั้มสายไฟเข้าแผงวงจรง่ายและแน่นหนาการปรับข้อมูลไม่ซับซ้อนการตั้งค่าน้ำทันสมัยที่สุด

# การเชื่อมต่อกับเครื่องหยอดเหรียญ

การต่อเครื่องหยอดเหรียญเข้ากับแผงวงจรโดยสาย แดง ของเครื่องหยอดเหรียญเข้าที่ + สาย ดำ เข้าที่ - สาย ขาว ต่อตามความต้องการการใช้เครื่องหยอดเหรียญคือถ้า ใช้แบบได้ทุกเหรียญต่อที่ 1 ถ้า ใช้ได้เฉพาะเหรียญใดเหรียญหนึ่งคือ

1 บาทต่อที่ 1 , 5 บาทต่อที่ 5, 10บาทต่อที่ 10 เครื่องหยอดเหรียญที่ใช้ได้มีดังนี้

1.เครื่องหยอดเหรียญ รุ่น EU-1,EU-2

2.เครื่องหยอดเหรียญ รุ่น C-400

3.เครื่องหยอดเหรียญ รุ่น SW-500

4.เครื่องหยอดเหรียญ รุ่น SG-628

5.รุ่นอื่นๆตามท้องตลาดใด้ทุกรุ่น

# การต่อระบบเปิดปิดไฟป้ายอัตโนมัติ

การต่อไฟป้ายควรใช้หลอดตะเกียบ 220V 14 W หรือต่ำกว่านี้เพื่อประหยัดไฟการต่อสายจากขั้วหลอดมาที่แผงวงจร ที่ LIGHT ควมคุมเวลา เปิด ปิด 00-23 น.

#การต่อระบบไฟแสดงสถาณะของน้ำ (แดง) (เขียว)

ระบบจะทำการตรวจวัดระดับน้ำด้วยลูกลอยอิเล็คทรอนิกค์เมื่อน้ำเต็ม ไฟเขียว จะติดเมื่อน้ำหมด ไฟแดง จะติด การต่อลูกลอยตัวต่ำสุดคือสายด้านหนึ่งไปแผงวงจรที่ LEVEL อีกด้านหนึ่งเข้าที่ลูกลอย

#การต่อระบบปั้มจ่ายน้ำ

การต่อปั้มจ่ายน้ำได้ทุกรุ่นที่ใช้ไฟ 220V โดยต่อไปที่แผงวงจรที่ PUMP

#ระบบการเครียร์จอแสดงผลอัตโนมัต

ขณะเครื่องไม่ใช้งานหน้าจอจะแสดง OPEN หรือ TIME ขณะหยอดเหรียญจะแสดงจำนวนเงินแต่ถ้าไม่มีการกด

น้ำนานเกิน 5 นาทีเครื่องจะกลับมาที่สภาวะปกติคือกินเหรียญไม่สามารถกดน้ำต่อใด้

#ระบบการจ่ายน้ำ

ระบบจ่ายน้ำเมื่อหยอดเหรียญแล้วกดปุ่มจ่ายน้ำถ้าต้องการหยุดน้ำก็กดปุ่มจ่ายน้ำอีกหนึ่งครั้งหรือเรียกว่าระบบ

[ PLAY & PAUSE ]

#ระบบการเครียร์จำนวนเงินที่หยอด

เป็นการเครียร์จำนวนเงินที่เราหยอดเพื่อทดลองน้ำด้วยการกด สวิตช์ MODE หนึ่งครั้งหน้าจอจะกลับ

ไปหน้าจอหลัก

#ระบบเปิดปิดไฟป้ายฉุกเฉิน

ต้องการเปิดไฟป้ายให้กด sw save ต้องการปิดไฟให้กด sw up

# ตั้งโปรแกรมแผงควบคุม

+ กด โหมด P1 ตั้งเวลาปัจจุบัน ชั่วโมง ( 0-23) [ P1.00 ]

+ กด โหมด P2 ตั้งเวลาปัจจุบัน นาที (0-59 ) [ P2.00 ]

+ กด โหมด P3 ตั้งเวลาเปิดไฟป้าย ชั่วโมง ( 0-23) [ P3.18 ]

+ กด โหมด P4 ตั้งเวลาเปิดไฟป้าย นาที (0-59) [ P4.00 ]

+ กด โหมด P5 ตั้งเวลาปิดไฟป้าย ชั่วโมง ( 0-23) [ P5.06 ]

+ กด โหมด P6 ตั้งเวลาปิดไฟป้าย นาที ( 0-59) [ P6.00 ]

+ กด โหมด P7 ตั้งน้ำ (ดูหัวข้อการตั้งน้ำ) [ 25.18 ]

+ กด โหมด P8 ตั้งค่าตามที่บริษัทตั้งไว้ [ P8:C0]

+ กด โหมด P9 ตั้งหน้าจอแสดงผล (P9:01=OPEN),(P9:00=TIME) [ P9:00 ]

ค่าต่างๆที่อยู่ในวงเล็บด้านหลังเป็นค่าที่ตั้งจากบริษัท หากต้องการตั้งค่าใหม่ให้กดสวิตท์ MODE แล้วกด

สวิตท์ UP เพื่อเพิ่มค่า หรือ DOWN เพื่อลดค่า ตามต้องการแล้วกดสวิตท์ SAVE ถ้าไม่ต้องการ

ไม่ต้องกด SAVE

# การตั้งน้ำ

การตั้งน้ำของ MCT-01 นี้จะแตกต่างจากบริษัทอื่นคือการตั้งแบบจ่ายน้ำตามจำนวนที่ต้องการ

1.นำขวดน้ำที่ต้องการจะตั้งรองที่หัวจ่าย

2.กดสวิตช์ MODE ไปที่ P7 หน้าจอจะแสดงค่าน้ำที่ทางบริษัทตั้งใว้คือ 25.18 หรือประมาณหนึ่งลิตร

3.กดสวิตท์จ่ายน้ำเพื่อไล่น้ำให้เต็มกระบอกใส้กรองตัวสุดท้ายจนกว่าน้ำจะใหลลงขวดแล้วกดปุ่มจ่ายน้ำเพื่อหยุดแล้วกดสวิตช์ SAVE หนึ่งคร้ง

4.ข้อสี่นี้จะเป็นการตั้งน้ำจริงแล้วให้นำขวดน้ำที่จะตั้งมาขีดมาคจุดว่าจะตั้งระดับใหนแล้วนำไปรองที่หัวจ่ายจากนั้นกดปุ่มจ่ายน้ำรอจนกว่าน้ำถึงขีดที่กำหนดให้กดหยุดน้ำถ้าใด้น้ำที่ต้องการให้กดสวิตช์ SAVE แล้วกดสวิตช์ MODE เพื่อออก หรือถ้าจะตั้งน้ำใหม่อีกครั้งให้กดปุ่มจ่ายน้ำหลังจากกดสวิตช์ SAVE

5.ทดลองกดน้ำว่าตรงกับที่ตั้งหรือไม่ด้วยการหยอดเงินหนึ่งบาทแล้วกดน้ำดู

# การกดดูจำนวนเงิน

การเช็คดูจำนวนเงินที่ขายด้วยการกด สวิตช์สีแดง หน้าจอจะแสดงผลจำนวนเงินสองครั้งคือครั้งแรกจะแสดงผลสี่หลักครั้งที่สองจะแสดงผลสองหลัก สี่หลักแรกจะแสดง 0-9999 สองหลักหลังจะแสดง 0-99 การแสดงยอดเงินถ้าจำนวนเงินที่ใด้เกิน 9999 สี่หลักแรกจะเป็น 0000 สองหลักหลังจะแสดงจำนวนเงินเช่น 01 0000 จำนวนเงินจะเท่ากับหนึ่งหมื่นบาท

#การเครียร์จำนวนเงิน

การเคลียร์จำนวนเงินด้วยการกด สวิตช์สีแดง ค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะขึ้น - - - - แสดงว่า

การเคลียร์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

#การตั้งค่าเดิมที่บริษัทตั้งมา   คือการเคลียร์ข้อมูลที่ตั้งใหม่ให้เป็นข้อมูลของบริษัทตั้งไว้

กดสวิตท์ MODE ไปที่ P8 จอแสดงผลจะแสดง P8.C0 ให้กดสวิตท์ SAVE จอแสดงผลจะแสดงผล

เป็น - - - - แสดงว่าเครียร์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดสวิตท์ MODE เพื่อออก

# การตั้งการแสดงผลหน้าจอ [OPEN] หรือ [TIME] คือการแสดงผลหลักของตู้มีสองระบบไห้เลือกคือ   OPEN   และแสดงเป็น  เวลา กดสวิตท์ MODE ไปที่ P9      00 =  เวลา       01= OPEN     กดสวิตท์  UP   DOWN

 เมื่อตู้เสีย ขึ้นOFF ที่หน้าจอจำนวนเงิน (ซ่อมได้ครับ)

1. ให้เช็คที่ลูกลอยก่อนเปิดฝาถังน้ำแล้วเอามือล้วงเขาไปที่ลูกลอยทางขวาที่สั้นที่สุดยกขึ้นลงประมาณ 3 ครั้ง สั้งเกตุดูว่าปั้มผลิตน้ำที่อยู่กลางตู้ด้านขวาสั่นหรือเปล่าถ้าสั่นก็แสดงว่าลูกลอยเสื่อมควรจะเปลี่ยนลูกลอยไฟฟ้าแต่ถ้าปั้มไม่สั่นดูข้อต่อไป

2. เอาเบรกเกอร์ลงมาเป็น OFF ก่อน และปิด วาล์วน้ำ แล้วดูไส้กรองยาว 3 ตัวที่เรียงติดกันด้านในสุดให้ถอดออกมาใช้ไม้ขันหมุนไปทางซ้ายตามเข็มนาฬิกา ถอดเปลี่ยนไส้กรองทั้ง 3 ตัว แต่ถ้าไส้กรองยังเป็นสีขาวให้ใช้ต่อได้ พอเสร็จ ก็ยกเบรกเกอร์ขึ้นเป็น ON และ เปิดวาล์วน้ำ แล้วสังเกตุดูว่าปั้มผลิตน้ำสั่นหรือเปล่า ถ้าสั่นก็แสดงว่าไส้กรองตัน แต่ถ้าไม่สั่นดูข้อต่อไป

3. สวิทซ์ LOW อาจจะเสีย ให้เอาเบรกเกอร์ ลงเป็น OFF ก่อน สวิทซ์ Low จะอยู่ตำแหน่งทางด้านขวาและติดอยู่กับไส้กรอง 3 ตัวที่เรียงติดกัน ให้ท่านสั่งซึ้อมาจากทางร้านแล้วนำมาเปลี่ยนก็ได้หรือ ใช้วิธีต่อตรงก็ได้ส่วนมากจะใช้พื้นที่ ที่มีแรงด้นน้ำประปาน้อย โดยการดูที่สวิทซ์ Low จะมีสายไฟ 1 คู่ ต่อออกมาไปยังบล็อกไฟฟ้าสีขาว 1 เต้าเสียบ  ให้ใช้กรรไกร ตัดสายไฟ แล้วปลอกสายคู่นั้นมัดเข้าหากันฝั่งสายไฟที่มาจากบล็อกไฟฟ้าแล้วเอาผ้าเทปพันสายไฟพันให้เรียบร้อย ป้องกันไฟฟ้ารั่ว เสร็จแล้ว ยกเบรกเกอร์ขึ้นเป็น ON มาดูที่ปั้มผลิตน้ำว่าสั่นหรือเปล่า ถ้าสั่นก็แสดงว่า สวิทซ์ LOW เสีย

 แต่ถ่าปั้มผลิตน้ำไม่สั่นอ่านข้อต่อไป

4. โซลินอยต์วาล์ว อาจจะเสีย ให้เอาเบรกเกอร์ ลงเป็น OFF ก่อน โซลินอยต์วาล์ว จะอยู่ตำแหน่งต่ำกว่า สวิทซ์ Low หรือ อยู่ก่อนปั้มผลิตน้ำ(ดูที่สายน้ำน่ะครับ) ให้ท่านสั่งซึ้อมาจากทางร้านแล้วนำมาเปลี่ยน ตัดต่อสายไฟ 1 คู่ได้เลย ไม่มีขั้วบวกขั้วลบ เสร็จแล้ว ยกเบรกเกอร์ขึ้นเป็น ON มาดูที่ปั้มผลิตน้ำว่าสั่นหรือเปล่า ถ้าสั่นก็แสดงว่า โซลินอยต์ วาล์ว เสีย แต่ถ่าปั้มผลิตน้ำไม่สั่นอ่านข้อต่อไป

5. ปั้มผลิตน้ำ อาจจะเสีย ให้ดูที่บล็อกไฟฟ้าสีขาวจะมีตัวปลั๊กไฟหม้อแปลงปั้มผลิตเสียบอยู่ให้ดึงตัวปลั๊กออกมาเสียบกับปลั๊กไฟฟ้าที่บ้านเราข้างนอก สังเกตุว่าปั้มผลิตน้ำสั่นหรือเปล่า ถ้าปั้มผลิตน้ำสั่น ก็แสดงว่าใช้ได้ไม่เสียแต่ถ้าปั้มผลิตน้ำไม่สั่น ก็อาจจะเป็นที่หม้อแปลงหรือตัวปั้มผลิตน้ำเสียให้สั่งซื้อมาเปลี่ยน

6. ถ้าปั้มผลิตน้ำสั่น ให้มาดูที่สายน้ำ 2 หุน ที่เสียบลงที่ถังน้ำสำรอง หรือสายน้ำที่เติมน้ำในถังน้ำสำรอง มีน้ำไหลออกมาเป็นเส้นหรือเปล่า ถ้าไม่ไหลแสดงว่าไส้กรอง RO ตัน แล้วดูเพิ่มเติมว่าน้ำทิ้งไหลหรือเปล่า ปกติน้ำทิ้งจะไหลมากกว่า น้ำดี 2-3 เท่า ให้สั่งซื้อ ตัว RO กับ Flow น้ำทิ้งมาเปลี่ยน  รอน้ำเต็มถังอีก 10 ชั่วโมงก็ใช้ได้

7. ท่านสามารถ เรียกใช้บริการ ช่างซ่อม Service ได้ โทร. 081-9180343  กรุงเทพและปริฆณฑล ค่าบริการ 500.- ถ้าอยู่ต่างจังหวัดขึ้นอยู่กับระยะทาง รับซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญทุกชนิดทุกยี่ห้อ รับซ่อมเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญทุกรุ่นทุกยี่ห้อ รับซ่อมตู้เติมเงินหยอดเหรียญ รับซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ ขอบคุณครับ 

 

www.kittipornwater.com                 คุณ กิตติพร      โทร. 081-9180343

 

 

Tags : ตู้น้ำหยอดเหรียญ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ตู้เติมเงินหยอดเหรียญ เครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ ตู้น้ำแร่หยอดเหรียญ

view